Om oss Representanter Kalendarium TLL-bladet Styrelse Stadgar Lšnkar Medlem Hem Kontakt Hem
&Representantmöte2015

Representantmöte i Göteborg.
Tibor, Monica, Carl-Fredrik, Per, Ingvar, Tommy, Siv och Stig.

 

Lägga ner TLL?
Nytt folk i styrelsen behövs. Webmaster, kassör, sekreterare.
OBS! Nedläggning är inget tomt hot utan blir allvar om ingen vill ställa upp.
Skicka ett mail till någon i styrelsen eller till valberedningen. /Webmaster

PISAresultat

Det nya PISA2018-resultatet visade att kunskaperna hade förbättrats i grundskolan, årskurs 9, 2015 jämfört med 2012.En bit kvar dock till resultatet 2000.
Men 11,1 % av eleverna fick inte vara med, de kunde inte tillräckligt bra svenska. Snittet för OECD-länderna är 4%.


Ingenjörsmässighet på gymnasienivå

Läs Skolverkets definition här

 

Kontakt
Fackligt

Arbeta hemma på den reglerade arbetstiden
En gymnasielärares orimliga arbetsuppgifter
AB 05 bilaga M, Kommentarmaterial

Fler som kan, Skolverket 130 sidor

HOK12 Bilaga-L om lägerverksamhet

Viktiga Protokoll

Årsmötesprotokoll 2019.pdf

Årsmötesprotokoll 2017.pdf

Årsmötesprotokoll 2016.pdf

årsmötesprotokoll 2015.pdf

 

TLL-bladet
TLL-bladet TLL-bladet
I TLL-bladet kan du bland annat läsa om intressanta händelser, löne-
revisioner och kommande fort-
bildningar. Klicka på bladet för att läsa det senaste numret.
Till TLL-bladet
Lektioner
Lektioner Lektioner

Kolla vad som finns i mappen!

Skicka ditt eget förslag till lektion@TLL.se