Om oss Representanter Kalendarium TLL-bladet Styrelse Stadgar Lšnkar Medlem Hem Kontakt Hem
&Representantmöte2015

Representantmöte 2015 i Göteborg.
Tibor, Monica, Carl-Fredrik, Per, Ingvar, Tommy, Siv och Stig.

 

Årsmötet 2019 i Linköping avlöpte programenligt
T-konventet var alla nöjda med, tack vare att Linköping hade satsat på att alla skulle få kunskaper att ta med sig "hem". Det var annorlunda än i Södertälje då gästföreläsaren var en föreläsare som kunde hålla andan länge och simma långt under vattnet. Hur givande var det, att berätta det för eleverna sedan. Vilket ämne passade det in i?

PISAresultat

PISA visade tydligt redan 2013 att kunskaperna hade sjunkit i Reading, Mathematics och Science i grundskolan, årskurs 9!
Betygsmedelvärdet har trots det ökat, gula linjen, år 2000 till 2012. Är det konkurransen mellan skolorna som genererar glädjebetyg utan förankring i verkligheten?

Läs om Teknikprogrammet

Ingenjörsmässighet på gymnasienivå

Läs Skolverkets definition här

 

Kontakt
Fackligt

Arbeta hemma på den reglerade arbetstiden
En gymnasielärares orimliga arbetsuppgifter
AB 05 bilaga M, Kommentarmaterial

Fler som kan, Skolverket 130 sidor

HOK12 Bilaga-L om lägerverksamhet

Viktiga Protokoll

Årsmötesprotokoll 2019.pdf

Årsmötesprotokoll 2017.pdf

Årsmötesprotokoll 2016.pdf

årsmötesprotokoll 2015.pdf

 

TLL-bladet
TLL-bladet TLL-bladet
I TLL-bladet kan du bland annat läsa om intressanta händelser, löne-
revisioner och kommande fort-
bildningar. Klicka på bladet för att läsa det senaste numret.
Till TLL-bladet
Lektioner
Lektioner Lektioner

Kolla vad som finns i mappen!

Skicka ditt eget förslag till lektion@TLL.se